GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Małdyty.
Realizuje on na terenie Gminy Małdyty zadania statutowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz uchwał Rady Gminy Małdyty, zarządzeń i ustaleń Wójta Gminy Małdyty, zawartych porozumień i umów.
Cele i zadania Ośrodka określa statut nadany uchwałą Nr XXIX/293/06 z dnia 27 września 2006 r.
Organizację, strukturę i zasady działania Ośrodka Określają Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Małdyty.
Przedmiotem działani Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Godziny urzędowania Ośrodka:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Przyjmowanie interesantów przez Kierownika Ośrodka w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 13.00.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego