Notice: Undefined index: asize in /home/KONTA/WWW/PREMIUM/g/gopsmaldyty/_public_html/bip/php/top.php on line 3
SmodBIP
 
RSS
A A A
SmodBIP

szczegóły programu

 "Dobry Start" - szczegóły programu

Od 01 lipca 2018 r. można będzie składaćwnioski na nowe świadczenie - "Dobru start". wiadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko - bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowiena rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawiw szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061), od 01 lipca 2018 r. będzie można skłądać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny - empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 01 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia "Dobry start" przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Małdyty, ul. Kopernika 13B (parter).

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada 2018 r., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Świadczenie "Dobry start" jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStartOpublikował: Mariusz Bystrek
Publikacja dnia: 29.06.2018
Podpisał: Zofia Hulak
Dokument z dnia: 29.06.2018
Dokument oglądany razy: 277