Notice: Undefined index: asize in /home/KONTA/WWW/PREMIUM/g/gopsmaldyty/_public_html/bip/php/top.php on line 3
SmodBIP - Pomoc
 
RSS
A A A
SmodBIP

Pomoc

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)

1. Podstawowe informacje dotyczące BIP
Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198. Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, miedzy innymi, jednostki samorządu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Nr 67, poz. 619, określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.
Zgodnie z tym Podmiotowa Strona BIP zawiera:
1) Logo- znak graficzny Biuletynu
2) Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu
3) Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu
4) Menu przedmiotowe
5) Informacje o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu
6) Rejestr4 zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu
7) Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzonego podmiotową stroną Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie
8) Moduł wyszukujący

2. Obsługa Biuletynu
Strona na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi zasadami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię a następnie, po jej rozwinięciu, na podkategorię.
Biuletyn zawiera elementy określone w Rozporządzeniu Ministra , jak i elementy dodatkowe.
1) „Menu przedmiotowe”- znajduje się po lewej stronie . Zawiera informacje publiczne udostępnione w Biuletynie przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez Redaktora Biuletynu.
2) „Redakcja” – kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP.
3) „Instrukcja obsługi” – kategoria znajdująca się poniżej „redakcji”. Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu.
4) „Niepublikowane w BIP” – kategoria znajdująca się poniżej „instrukcji obsługi”. Określa ona sposób dostępu do informacji niepublikowanych w BIP, ze względu na wyłączenia przewidziane przez odpowiednie przepisy prawa.
5) „informacja o liczbie odwiedzin” – znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu i określa liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP ( liczba wejść na stronę) od dnia uruchomienia strony.
6) „Statystyki” – kategoria ta również znajduje się poniżej menu podmiotowego, u dołu ekranu. Pozwala ona na uzyskanie informacji na temat liczby wyświetleń poszczególnych podstron opublikowanych na stronie.
7) „Moduł wyszukujący” – znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisywanie słowa lub frazy ( po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w Biuletynie podstrony zawierające interesujące nas słowo lub frazę).
8) „Rejestr zmian” – znajduje się poniżej każdej podświetlonej podstrony i określa datę danej zmiany,

3. Dodatkowe elementy Biuletynu
„Opcja drukowania” – istnieje możliwość drukowania podstroi i dokumentów opublikowanych w Biuletynie, co jest szczególnie przydatne z punktu widzenia gromadzenia potrzebnych nam informacji.
1) „Drukowanie podstrony” – opcja ta umożliwia wydrukowanie każdej podstrony opublikowanej w Biuletynie. Po otwarciu danej kategorii lub, klikamy na zielony przycisk „Wersja do druku”, by wydrukować widoczne informacje.
2) „Drukowanie załączników do artykułów – opcja ta umożliwia wydrukowanie załączników dołączonych do artykułów (dokumentów, aktów prawnych, budżetu, itp) .Jeśli do danego artykułu dołączono dokument możemy go wydrukować poprzez kliknięcie na ikonę znajdującą się poniżej, przy czym możliwe jest zarówno pobranie i wydrukowanie dokumentu – „Pobierz”, jak i sprawdzenie jaką treść zawiera – „Zobacz”.
„Rozwijalne menu” – opcja ta umożliwia nam zorientowanie się w jakiej kategorii i podstronie aktualnie się znajdujemy. Po kliknięciu na daną kategorię i dalej podstroję, u góry ekranu wyświetli się hierarchicznie uszeregowane menu rejestrujące kolejne kroki, a więc lokalizację danej postrony, np. Powiat.> Gminy w powiecie>. Gmina>>.
„Odnośnik do głównej strony BIP” - opcja ta umożliwia automatyczne przejście na główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, poprzez klikniecie na nazwe strony znajdującą się u góry ekranu:www.bip.gov.plOpublikował: Mariusz Bystrek
Publikacja dnia: 06.04.2010
Podpisał: Zofia Hulak
Dokument z dnia: 06.04.2010
Dokument oglądany razy: 1 333