GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Zakończenie realizacji IV edycji projektu

EFS POKL > 2011 - IV edycja Projektu Można żyć inaczej

Dnia 19.12.2011r. w Małdytach odbyło się spotkanie informacyjne – podsumowujące na zakończenie realizacji IV edycji projektu systemowego pt. ,,Można żyć inaczej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


WsteczPlayDalej

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego