GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy

EFS POKL > 2011 - IV edycja Projektu Można żyć inaczej > Wyniki zapytań ofertowych

Małdyty, 2011.04.05

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS-0717/PO KL/14/11
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁDYTACH UL. KOPERNIKA 13B


Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu pt. „Można żyć inaczej” dla 16 uczestników projektu w ilości 10 godzin zegarowych w m-cu listopadzie 2011 roku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia wybrany został Oferent: Amadeusz Mackiewicz zam. Małdyty ul Przemysłowa 15 14-330 Małdyty

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Przedłożona przez oferenta dokumentacja spełniała wymagania formalne oraz merytoryczne zamieszczone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego