GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Zajęcia prozdrowotne

EFS POKL > 2013 - Aktywni, kreatywni-razem I > Wyniki zapytań ofertowych

Małdyty, 2013-02-14

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS-0321.13/2013 PO KL W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁDYTACH ul. KOPERNIKA 13 B

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć prozdrowotnych – promocja zdrowego stylu życia, aktywność fizyczna alternatywą radzenia sobie ze stresem przez pedagoga dla 15 uczestników projektu, w tym 12 kobiet i 3 mężczyzn, w wieku 18-24 lata, w ilości 30 godzin zegarowych, w okresie od 01 czerwca 2013 roku do 30 września 2013 roku na umowę zlecenie, w ramach projektu „Aktywni, kreatywni – razem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia, został wybrany Oferent: Anita Kilik, Dobrocin 56/2,14-330 Małdyty.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Przedłożona przez oferenta dokumentacja spełniała wymagania formalne oraz merytoryczne zamieszczone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego