GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Warsztaty poradnictwa zawodowego

EFS POKL > 2012 - V edycja Projektu Można żyć inaczej > Wyniki zapytań ofertowych

Małdyty, 2012.04.17


INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS-8120.PO KL/15/12
w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w MAŁDYTACH ul. KOPERNIKA 13B.

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów poradnictwa zawodowego prowadzonych przez doradcę zawodowego dla 6 UP, w tym 4K i 2M w wieku 18-24 lat w ilości 15godz. zegarowych w okresie IX-X/2012r. w ramach projektu systemowego pt. ,,Można żyć inaczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia został wybrany Oferent: Pracownia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ,,CEL” Marcin Sudwoj ul. Samulowskiego 6, 14-100 Ostróda.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedłożona przez oferenta dokumentacja spełniała wymagania formalne oraz merytoryczne zamieszczone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego