GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Trening kompetencji wychowawczych

EFS POKL > 2012 - V edycja Projektu Można żyć inaczej

K (+40 r.ż.) w m-cach X-XI 2012r. brało udział w treningu kompetencji wychowawczych. Panie skorzystały z zajęć w ilości 15h.
Zagadnienia warsztatowe obejmowały:
Przedyskutowanie i przyswojenie wskazówek pomocnych w zachęcaniu dziecka do współpracy i samodzielności; Rozróżnienia skutecznych i nieskutecznych metod wywierania wpływu wychowawczego na dzieci; Kreatywnego poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych.
Sformułowania pomysłów na lepsze uczenie i wyciąganie konsekwencji z zachowań dziecka niż tradycyjne karanie; Konstruktywnych sposobów nagradzania; Rozwiązywania konfliktów między dziećmi.
Wszystkie zagadnienia były dyskutowane w oparciu o życiowe doświadczenia uczestniczek. Każda z Pań była zachęcana do przytaczania osobistych przykładów i zastosowania nowej wiedzy w kontaktach z dziećmi w przerwach między zajęciami. Kolejne zajęcia zaczynały się rozmową na temat sukcesów i porażek w zastosowaniu nowych wskazówek. Uczestniczki wykorzystywały wiedzę z zajęć wcześniejszych w analizowaniu kolejnych trudności wychowawczych. Były ciekawe podejmowanych zagadnień i aktywnie uczyły się przez cały czas trwania Treningu.
Trening zmian w postawach wychowawczych był oparty o zasadę równości szans. Uczestniczki były zachęcane do dowartościowania i docenienia własnych kompetencji w roli matki oraz wymagania współpracy z ojcami w procesie wychowywania dzieci.

WsteczPlayDalej

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego