GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Terapia psychologiczna

EFS POKL > 2012 - V edycja Projektu Można żyć inaczej

Terapia psychologiczna prowadzona była w m-cu październiku 2012r. Uczestniczyło w niej 6K (+ 40 r.ż.).zagadnień poruszanych w ramach „Terapii Psychologicznej” wynikała z osobistych potrzeb uczestniczek i odnosiła się do kształtowania postawy równości szans budując w uczestniczkach poczucie własnej wartości i rozpoznawania możliwości życiowych.
Do realizacji zajęć wykorzystywana była tablica służąca zapisywaniu wniosków i pomysłów uczestniczek oraz materiały pomocne przy analizie konkretnych zagadnień („Mapa stresu”, „Test na style funkcjonowania w konflikcie).
Tematyka zajęć dotyczyła:
Zdefiniowania i charakterystyki faz stresu: Sporządzania indywidualnych „Map stresu”; Sposobów skutecznego i nieskutecznego radzenia sobie ze stresem; Uczestniczki zachęcane były również do treningu kreatywnego myślenia o sobie i własnych postawach wobec sytuacji problemowych: Rozpoznania schematów myślowych zwanych „Pułapkami umysłu” utrudniających adekwatne zachowanie się; Ćwiczenia umiejętności przeformułowywania własnych wad.
Rozpoznania typów konfliktów oraz zdiagnozowania osobistego stylu funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych (paratest); Psychologicznej charakterystyki postaw w konfliktach; Skutecznych i nieskutecznych sposobów w radzeniu sobie z bezrobociem. Sformułowania wskazówek pomocnych przy poszukiwaniu pracy.


WsteczPlayDalej

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego