GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Spotkanie informacyjne

EFS POKL > 2012 - V edycja Projektu Można żyć inaczej

Dnia 19 kwietnia 2012r. w budynku GOPS w Małdytach odbyło się spotkanie informacyjne w związku z rozpoczęciem realizacji kolejnej edycji projektu systemowego pt. ,,Można żyć inaczej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem spotkania było poinformowanie o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 12 osób z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. Uczestnicy zostali zapoznani z celem projektu. Szczegółowo przedstawiono zaplanowane formy wsparcia i działania z uwzględnieniem harmonogramu zajęć i warsztatów jakie będą realizowane w związku z realizacją projektu w 2012r.

WsteczPlayDalej

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego