GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Spotkanie informacyjne

EFS POKL > 2011 - IV edycja Projektu Można żyć inaczej

Dnia 12 kwietnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach zorganizował spotkanie informacyjne rozpoczynające realizację IV edycji projektu systemowego pt. ,, Można żyć inaczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem spotkania było poinformowanie o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 16 osób objętych kontraktami socjalnymi i 7 osób z którymi podpisano PAL. Uczestnicy zostali zapoznani z celami projektu, omówiono zaplanowane działania i formy wsparcia. Szczegółowo przedstawiono harmonogram zajęć i warsztatów jakie będą prowadzone w związku z realizacją projektu w 2011r.

WsteczPlayDalej

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego