GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Przeprowadzenie kursu informatycznego

EFS POKL > 2012 - V edycja Projektu Można żyć inaczej > Wyniki zapytań ofertowych

Małdyty, 2012.04.17


INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS-8120.PO KL/14/12
w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w MAŁDYTACH ul. KOPERNIKA 13B.


Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu informatycznego (nauka arkusza kalkulacyjnego Excel) dla 6 UP, w tym 4K i 2M w wieku 18-24 lata w ilości 10 godz. zegarowych w okresie m-ca czerwca 2012r. w ramach projektu systemowego pt. ,,Można żyć inaczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia został wybrany Oferent: Bystrek Mariusz zam. Dobrocin 51m21, 14-330 Małdyty.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedłożona przez oferenta dokumentacja spełniała wymagania formalne oraz merytoryczne zamieszczone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego