GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

EFS POKL > 2008 - I edycja Projektu Można żyć inaczej > Charakterystyka Projektu

Kierownik GOPS Małdyty będzie odpowiedzialny za projekt, na jego zlecenie powołany będzie koordynator(pracownik socjalny)współpracujący ściśle z pracownikami socjalnymi i księgową.
Koordynator koordynował będzie pracę:
- 4 pracowników socjalnych(3 etaty + 1 nowozatrudniony pracownik),
- specjalisty ds.finansów -zakres obowiązków:prowadzenie dokumentacji finans.,sporządzanie wniosków o płatność, obsługa księgowa w zakresie wsparacia finansowego.

Zadania koordynatora projektu:
-prowadzenie spraw organizacyjno-merytorycznych związanych z realizacją kontraktów socjalnych i PAL,
-organizowanie i nadzorowanie przeprowadzonych kursów, warsztatów umiejętności interpersonalnych, wycieczek edukacyjno-integracyjnych,
-nadzór nad realizacją promocji,
-sprawozdawczość i monitoring,
-założenie rachunku bankowego.

W budżecie projektu przewidziano dodatkowe wynagrodzenia,w formie dodatków, dla:
- koordynatora projektu,
- 3 pracowników socjalnych,
- kierownik GOPS Małdyty (ujęte w kosztach pośrednich,
- księgowej.

GOPS Małdyty dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 175 m2 (pomieszczenia zajmowane przez pracowników socjal. oraz KIS) gdzie odbywały się będą zajęcia teoretyczne,psycho.-doradcze oraz prawne.Na potrzeby realizacji projektu wykorzystana zostanie ok.52,5m2 czyli biuro koordynatora,część pomieszczeń zajmowanych przez kierownika,pracowników socjalnych i specjalistę ds.finansów,część pomieszczeń zajmowanych przez KIS.Do prawidłowej realizacji zadań bezpośrednio związanych z BO(warsztaty,pogadanki,wykłady) konieczny jest zakup komputerów z oprogramowaniem oraz sprzętów niezbędnych do doposażenia pomieszczeń KIS i świetlicy środowiskowej w Koszajnach (krzesła, stoliki,krzesła obrotowe,biurka).Zajęcia praktyczne (w ramach kursu informatycznego,zajęć z rękodzieła,plastycznych) realizowane będą w świetlicy środowiskowej w Koszajnach.Świetlica środowiskowa w Koszajnach jest doskonałym miejscem do realizowania zajęć aktywizujących lokalną społeczność z uwagi na ogromne zaangażowanie mieszkanców w jej powstanie i funkcjonowanie.Świetlica działa i jest modernizowana dzięki zaangażowaniu okolicznych mieszkańców, którzy w czynie społecznym stale ją remontują, doposażają i sprawiają,że stanowi centrum integracji i aktywności.
Dlatego też kierując wsparcie w ramach projektu do tej społeczności wiemy,że zrealizujemy zakładane cele projektu.

Projekt jest zgodny z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny


Podmenu:

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego