GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Poradnictwo zawodowe

EFS POKL > 2014 - VII edycja projektu Można żyć inaczej

11 uczestników projektu w m-cu IX/14r uczestniczyło w warsztatowym poradnictwie zawodowym łącznie 20godzin. Celem głównym było przygotowanie osób do integracji z rynkiem pracy, cele szczegółowe to: samopoznanie (wzbudzenie refleksji na temat własnych predyspozycji zawodowych, umiejętności, zdolności, zainteresowań), przygotowanie do rozmowy z pracodawcą (autoprezentacja), zapoznanie z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, zapoznanie z podstawowymi zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, prezentacja przed pracodawcą.


WsteczPlayDalej

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego