GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Pierwsza pomoc

EFS POKL > 2012 - V edycja Projektu Można żyć inaczej > Wyniki zapytań ofertowych

Małdyty, 2012.04.17


INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS-8120.PO KL/16/12
w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w MAŁDYTACH ul. KOPERNIKA 13B.

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy dla 12 UP, w tym 10K i 2M w ilości 10godz. zegarowych w okresie XI/2012r. w ramach projektu systemowego pt. ,,Można żyć inaczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia został wybrany Oferent: Amadeusz Mackiewicz ul. Przemysłowa 15, 14-330 Małdyty.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Przedłożona przez oferenta dokumentacja spełniała wymagania formalne oraz merytoryczne zamieszczone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego