GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Ogłoszenia

Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach, tj:
Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


Na podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) informujemy, że na ogłoszony nabór na w/w stanowisko ofertę złożyła 1 kandydatka, która w wyniku dokonanej analizy oferty pod względem wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze, została zakwalifikowana do dalszego postępowania.

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Katarzyna Żebrowska Morąg

O terminie dalszego postępowania zakwalifikowana kandydatka zostanie powiadomiona indywidualnie.

Małdyty, dnia 27.11.2019r.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego