GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Konferencja podumowująca projekt połączona z wigilią 19 XII

EFS POKL > 2008 - I edycja Projektu Można żyć inaczej

,,Można żyć inaczej'' na mecie!

Dnia 19 grudnia 2008. w świetlicy wiejskiej w Koszajnach odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt.,,Można żyć inaczej'' połączona z wigilią. Projekt realizowany był w okresie od sierpnia 2008r. do grudnia 2008r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach. Uroczystego otwarcia dokonał Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach Pani Zofia Hulak, która powitała wszystkich przybyłych gości.
Wśród prelegentów znaleźli się Wójt Gminy Małdyty - Pan Antoni Smolak, który wskazał na osiągnięcia Ośrodka Pomocy Społecznej w dziedzinie aktywizacji społecznej i zawodowej. Następnie koordynator projektu - Pani Marzena Puch przedstawiła cele i rezultaty, które zostały osięgnięte przez okres realizacji projektu. Wśród mówców należy wymienić sołtys wsi Koszajny Panią Danutę Komorowską, Księdza Proboszcza Władysława Wesołowskiego i Pana Romualda Drochomireckiego, który zaprezentował zebranym swoją poezję.
Konferencję swoją obecnością uświetniło wielu wspaniałych, licznie zgromadzonych gości.

WsteczPlayDalej

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny


Podmenu:

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego