GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Cel Projektu

EFS POKL > 2010 - III edycja Projektu Można żyć inaczej > Charakterystyka Projektu

Cel ogólny to przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wobec 32 osób (30 kobiet, 2 mężczyzn) korzystających ze świadcz. GOPS, zamieszkujących w Gminie Małdyty, poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej wśród podopiecznych, do końca XII.2010r.

Założeniem projektu jest objęcie wsparciem 32 osób (30 kobiet, 2 mężczyzn), poprzez zastosowanie 22 kontraktów socjalnych i programów aktywności lokalnej skierowanych do 10 osób. Poprzez zastosowanie w/w narzędzi UP otrzymają kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i społecznej.
Grupę docelową stanowią 32 osoby (30 kobiet, 2 mężczyzn). KS objęte zostaną 22 kobiety. W PAL uczestniczyć będzie 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn).

Działania kierujemy do osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, w ramach kontraktów socjalnych. Program Aktywności Lokalnej skierowany będzie do osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub dotyczących rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodzin niepełnych i wielodzietnych, które charakteryzuje również niezaradność życiowa.

Działania mające na celu upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przyczynią się do powrotu osób wykluczonych na rynek pracy oraz do integracji tych osób ze społeczeństwem.
Działania mają na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych, włączanie uczestników projektu w ogólny system społeczny, poprawę komunikacji w rodzinie, kształtowanie u tych osób umiejętności dialogu i porozumienia.


Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego