GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Badania preferencji zawodowych przez doradcę zawodowego

EFS POKL > 2013 - Aktywni, kreatywni-razem I > Wyniki zapytań ofertowych

Małdyty, 2013-02-14

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS-0321.15/2013 PO KL W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁDYTACH ul. KOPERNIKA 13 B

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu badania preferencji zawodowych przez doradcę zawodowego dla 15 uczestników projektu, w tym 12 kobiet i 3 mężczyzn, w wieku 18-24 lata, w ilości 45 godzin zegarowych (3 godziny dla 1 uczestnika), w okresie od 01 marca 2013 roku do 31 maja 2013 roku na umowę zlecenie, w ramach projektu „Aktywni, kreatywni – razem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia, został wybrany Oferent: Usługi Szkoleniowe Dariusz Stalinski, ul. Modrakowa 50/3, 85-864 Bydgoszcz.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Przedłożona przez oferenta dokumentacja spełniała wymagania formalne oraz merytoryczne zamieszczone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

Małdyty, 2013-02-26.


W związku z rezygnacją przez Oferenta: Usługi Szkoleniowe Dariusz Stalinski, ul. Modrakowa 50/3, 85-864 Bydgoszcz z realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badania preferencji zawodowych przez doradcę zawodowego dla 15 uczestników projektu, wybrany został Oferent: Pracownia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego „CEL” Marcin Sudwoj, ul. Samulowskiego 6, 14-100 Ostróda.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Przedłożona przez oferenta dokumentacja spełniała wymagania formalne oraz merytoryczne zamieszczone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego