GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Asystent rodziny

EFS POKL > 2010 - III edycja Projektu Można żyć inaczej

Od początku realizacji projektu pt .,,Można żyć inaczej” z 10-cioma rodzinami objętymi PAL pracuje 2 asystentów rodzinnych. Każdy z nich ma pod opieką 5 rodzin.
Asystent rodzinny: pomocnik, mediator-doradca ma przede wszystkim wspierać i aktywizować rodziny poprzez: zmianę stosunku tych osób do własnej sprawczości, zwiększenie ich wpływu na swoje życie, zmianę samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego działań. Nasi asystenci pracują z całymi rodzinami w miejscu ich zamieszkania, ponieważ problemy są ściśle powiązane.
Indywidualna pomoc ze strony asystenta służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny (rodziców, dzieci), osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzeniu w nich wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe.
Asystent rodzinny motywuje członków rodziny do podniesienia kwalifikacji, podejmowania pracy zarobkowej ( zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczestników projektu), zwiększa ich poczucie wpływu na własne życie, podnosi samoocenę członków rodziny.
W sposób ciągły z podopiecznymi prowadzi:
- trening budżetowy w postaci wyuczenia umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi ( nauka planowania wydatków),
- trening żywnościowy w postaci przygotowywania racjonalnych posiłków dla dzieci i młodzieży,
- trening kompetencji wychowawczych polegający na wyuczeniu umiejętności sprawowania prawidłowej opieki nad dziećmi,
- warsztaty umiejętności związanych z dbaniem o własny rozwój, zaspokajaniem swoich potrzeb.
Uważam, że współpraca z asystentem rodzinnym daje wiele korzyści, takie nowatorskie rozwiązanie to trafiony pomysł – twierdzi jedna z uczestniczek projektu systemowego pt. „Można żyć inaczej”.
PIERWSZY KONTAKT z nawiązaniem kontaktu nie było problemu – twierdzi pani Agnieszka. Moje dzieci nie mogą się doczekać kolejnej wizyty.

SWOBODA I BEZPIECZEŃSTWO - Pani Magdalena, która opiekuje się rodziną pani Agnieszki szybko zaskarbiła sobie przychylność domowników. Daje ogromne wsparcie duchowe, pomaga rozwiązywać problemy, członkowie rodziny swobodnie rozmawiają o problemach w zaciszu domowego ogniska, jako przyjaciel domu uczestniczy w życiu rodzinnym. Kiedy jest jakiś problem zawsze można się zwierzyć asystentowi, który bardzo angażuje się i służy wsparciem.
Asystent rodzinny mobilizuje także do dbania o czystość i porządek w domu.
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE - udział w projekcie systemowym „Można żyć inaczej” przyczynia się do zwiększenia poczucia własnej wartości oraz uczy zachowań eliminujących destrukcyjne nawyki w rodzinie.
Asystent wspiera swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej, zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy, koordynuje dzieci w nauce oraz rodziców w niwelowaniu błędów opiekuńczo-wychowawczych.
Projekt „Można żyć inaczej” daje kompleksową pomoc w różnych dziedzinach życia.
Projekt systemowy pt„ Można żyć inaczej” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego